Arcon Machinery a.s.

Jak kontinuální tisk funguje

Na kontinuální inkoustový tisk neboli Continual Ink Jet se používají inkoustové tiskárny a funguje na principu směsi inkoustu s make-upem (ředidlem). V rezervoáru tiskárny se, v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti, mísí správný poměr obou složek pro zajištění ideální mikrokapky inkoustu. 


Každý tištěný znak vzniká v bodové matrici, ta se skládá z tzv. bodových řádků tvořených z kapiček inkoustu, jež mají mezi sebou vzdálenost danou elektronickým vychýlením. Naproti tomu bodové řádky mají mezi sebou vzdálenost určenou rychlostí pohybu potiskovaného produktu, umístěného pod tiskovou hlavou. 
Uvnitř tiskové hlavy se inkoust přivádí pod tlakem do generátoru kapek, odkud proniká malou tryskou jako velmi tenký paprsek ven. Již zmíněný generátor kapek dále obsahuje budící „piezo“ tyčinku, která v inkoustu vytváří podélné ultrazvukové tlakové vlny a ty způsobí, že se paprsek krátce po opuštění trysky začne dělit do proudu oddělených kapiček. 

Je třeba říci, že oddělování kapek je nastaveno tak, aby k němu docházelo uvnitř nabíjecí elektrody, kde se každá kapička inkoustu nabije elektrostatickým nábojem. K nabití dochází v okamžiku oddělení kapky od paprsku. Sama velikost náboje inkoustové kapky přímo závisí na velikosti napětí nabíjecí elektrody v okamžiku oddělení. Kapičky inkoustu pak procházejí elektrostatickým polem mezi dvěma vysokonapěťovými vychylovacími deskami. Vychýlení kapky z přímého směru  následně závisí na velikosti náboje, který nese. 

Hlavní výhody

  • Vysokorychlostní tisk, který drží krok i v těch nejrychlejších výrobních odvětvích
  • Bezkontaktní tisk umožňující kódování i nerovných a ohebných povrchů
  • Mimořádná technologie tiskových hlav umožňující přesnější umístění kapek a kvalitu tisku
  • Automatická samočisticí tisková hlava zaručuje trvalou průchodnost trysky, a to i v případě častých odstávek výroby